Optimalisatie luchthuishouding en nabehandelingstechnieken

Stel je bij het uitvoeren van emissiemetingen vast dat er niet voldaan wordt aan de geldende emissiegrenswaarden? Heb je plannen om te investeren in een nabehandelingstechniek, maar wil je onafhankelijk advies over de mogelijkheden en een financiële analyse?

Met ruim 30 jaar ervaring in de realisatie van projecten, waarbij we de luchtkwaliteit optimaliseren binnen zowel de industriële als publieke sector, is Witteveen+Bos de ideale partner om je hierin te ondersteunen.

We kunnen een volledige analyse maken van de luchthuishouding. Dit houdt in dat we onderzoek uitvoeren naar de verschillende luchtstromen en de emissie karakteriseren om uiteindelijk tot een selectie van mogelijke mitigerende maatregelen (procesmatig, end of pipe,…) te komen.

Wat het karakteriseren van de emissies (geur is hierbij een afzonderlijk thema) betreft, beschikken we  over apparatuur om de fysische parameters van de luchtstroom te bepalen en de VOS en NOx-concentratie indicatief op te volgen. Indien er een doorgedreven (chemische) analyse nodig is, kunnen we de nodige begeleiding voorzien.

Dankzij onze kennis inzake de geldende wetgeving en op basis van verschillende verspreidingsmodellen kunnen we de meetresultaten interpreteren en begeleiden we je in het afwegen, selecteren, ontwerpen en aanbesteden van de meest geschikte behandelingstechniek en leverancier. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de BBT maatregelen/verplichtingen.

Meer informatie

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht