Impact Studies

We werken aan projecten met mogelijke effecten op het  milieu, doen effectenonderzoek op verschillende niveaus en ondersteunen bij complexe projecten.  

Ook plan-MERs horen binnen onze portfolio. Onze expertise rijkt van  de opmaak van kaders voor plannen tot planologische attesten voor RUPs en strategische MERs voor ruimtelijke beleidsplannen. 

Terwijl wij de coördinatie van het effectenonderzoek opnemen, zetten we de expertise van andere groepen binnen en buiten Witteveen+Bos in om invulling te geven aan de verschillende disciplines van het onderzoek. 

Concreet ondersteunen we partners bij de opmaak van 

  • Project-MERs 
  • Plan-MERs 
  • Strategische MERs 
  • Project-m.e.r.-screenings 
  • Plan-m.e.r.-screenings 
Deel deze pagina