• Inspectie en advies

 • Reliability & Maintenance engineering

 • Restlevensduur en constructieve veiligheid

Life Cycle Management

Veel civiele assets zoals bruggen, viaducten, kades, sluizen en stuwen maar ook waterkeringen, drink- en afvalwaterinstallaties in Nederland zijn aangelegd in de jaren ’60 en ’70 en hebben hun theoretische levensduur bereikt. Een flink aantal hiervan is toe aan renovatie, aanpassing of vervanging. Slim en effectief assetmanagement is hierbij essentieel. Ten eerste om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid voor de gebruikers te garanderen en ten tweede om de kosten te beheersen. Beheren is vooruitzien.

Ook voor nieuw ontworpen en gerealiseerde assets spelen de beschikbaarheid en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Om deze assets optimaal te gebruiken en te onderhouden is het noodzakelijk om grip te hebben op de prestaties, risico’s en kosten gedurende de gebruiksfase van deze assets. 

Witteveen+Bos adviseert bij de beoordeling, het beheer en de aanpassing van zowel bestaande als nieuwe assets. Wij beschikken over hoogwaardige (technische) kennis en expertise die we inzetten om prestaties, risico’s en kosten inzichtelijk te maken en de juiste beheer- en onderhoudsmaatregelen vast te stellen.

Duurzaamheid en circulaire economie maken deel uit van onze advisering in het kader van life cycle management. Onze adviezen over materiaalgebruik en hergebruik van bouwstoffen dragen bij aan maatschappelijk verantwoorde ontwerpkeuzes. Hergebruik is de ultieme vorm van duurzaamheid.

Dit komt terug in onder andere de volgende producten en expertisevelden:

 • uitvoeren van inspecties (o.a. CUR117, NEN2767)
 • voorbereiden, bepalen en uitvoeren nader onderzoeken
 • restlevensonderzoeken, inclusief de bepaling van maatregelen ten behoeve van de verlenging levensduur
 • reliability & maintenance engineering
 • risicoanalyses (FMECA, RAMS, RCM)
 • opstellen beheer en onderhoudsplannen, MJOP’s
 • uitvoeren van LCCberekeningen
 • opstellen van quickscan constructieve veiligheid
 • toetsing constructieve veiligheid: van expert judgement tot verfijnde verificatieberekeningen 2D, 3D (herberekeningen)
 • opstellen onderhoudscontracten (RAW, UAV, UAVGC) en begeleiden van het aanbestedingstraject
 • adviseren in procesbeschrijving en begeleiding

 

In Nederland werken wij voor diverse opdrachtgevers, waaronder de nationale overheid (RWS, TenneT, DPO, Rijksvastgoedbedrijf), decentrale overheden (provincies, gemeentes, waterschappen), de aannemerij en de industrie.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Auke de Wit

Auke de Wit

PMC-leider Life Cycle Management