Variabel onderhoud R-net busbaan HOV-1

Opstellen van onderhoudscontract voor variabel onderhoud van de busbaan, kunstwerken en haltes van de HOV-verbinding. Ook wel Zuidtangent genoemd.

RAW bestek inclusief kostenraming

De busbaan, kunstwerken en haltes zijn geïnspecteerd waarna onderhoudsmaatregelen zijn bepaald. Deze onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in een RAW-bestek inclusief kostenraming. De uitdaging met betrekking tot de totstandkoming van het bestek zat hem in de fasering van de uitvoeringswerkzaamheden. De complexiteit van de omgeving (Haarlemmermeer/Schiphol) is dermate dat de noodzakelijke gefaseerde afsluiting van de busbaan enorme consequenties voor de omgeving met zich meebrengt. De afstemming hierover met alle stakeholders vormde de rode draad in het project.

'De beschikbaarheid van de busbaan en daarmee het openbaar vervoer van en naar Schiphol waarborgen voor de komende jaren'

Meer informatie?

<>