Luchtonderzoek en -advies

Industrie, landbouw en transport zijn van grote invloed op onze luchtkwaliteit. Ons onderzoek en advisering op luchtgebied is zeer breed. Het varieert van het uitvoeren van praktische lucht- en geurmetingen bij bedrijven tot strategisch en beleidsonderbouwend onderzoek voor overheden, (rijks)inspecties en brancheorganisaties. 

Wij beschikken over uiteenlopende modellen voor modellering van emissies voor luchtkwaliteit, stikstofdepositie en geur. Ook onderzoeken en ontwerpen wij saneringsmaatregelen voor de industrie, infrastructuur en het stedelijk niveau. Wij geven integraal advies doordat wij naast luchtonderzoek ook deskundigheid in huis hebben op het gebied van technologie, ecologie, gezondheidskunde en omgevingsrecht. Ons onderzoek maakt vaak onderdeel uit van omgevingsvergunningen, m.e.r.-procedures, tracébesluiten en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook onderzoeken naar aanleiding van klachten of zorgen over de gezondheid, haalbaarheidsstudies, due diligence onderzoek, ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen voeren wij veelvuldig uit. 

Witteveen+Bos heeft veel kennis en ervaring op het gebied van luchtonderzoek en -advies:

  • Industriële emissies
  • Luchtkwaliteit en stikstofdepositie
  • Geur
Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving