• Engineeren nieuw landoppervlak

  • Duurzame ontwerpprincipes worden ingezet voor kostenefficiënte en duurzame landaanwinning

Landaanwinning

Landaanwinnen vraagt om een integrale aanpak, waarbij engineering, uitvoering en planologie sterk met elkaar verbonden zijn. Door uitgebreide kennis en ervaring met landaanwinningsprojecten kunnen we hierover breed adviseren. We engineeren nieuw landoppervlak in zeeën, meren en rivieren voor bijvoorbeeld de realisatie van nieuwe woongebieden of een havenuitbreiding.

Om te komen tot een integraal ontwerp stellen we voor elk project een team samen met specialistische kennis van (kust)waterbouw, geotechniek, hydrodynamica, morfologie, waterbeheer, baggeren en ecologie. Van de relevante alternatieven onderzoeken we de haalbaarheid (kosten en uitvoerbaarheid) en de impact op de omgeving. Om zo te komen tot een uitvoerbaar en vergunbaar ontwerp. Tijdens de realisatiefase ondersteunen we de aannemer bij het optimaliseren van het ontwerp of de klant bij het opstellen van het contract met de aannemer. Ook kunnen we de rol van directievoerder en toezichthouder vervullen.

De impact van een landaanwinning op de omgeving is groot. De locatiekeuze, de aanlegwijze (opspuiten of droogmalen), de geometrie en de keuze van het bouwmateriaal (met name de winlocatie) bepalen in grote mate de impact. Om te komen tot een kostenefficiënte en duurzame landaanwinning, maken wij gebruik van onze duurzame ontwerpprincipes. Daardoor passen we de landaanwinning optimaal in binnen bestaande natuurlijke systemen. We minimaliseren het gebruik van eindige bronnen en materialen, en sluiten zo goed mogelijk aan op de sociaal-economische systemen waarvan de landaanwinning onderdeel gaat uitmaken.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Ruud Bouw

Ruud Bouw

PMC-leider Kusten, rivieren en landaanwinning