Baggeren

De expertise baggeren omvat alle advieswerkzaamheden die met baggeren te maken hebben, in de breedste zin van het woord. Het gaat over het ontgraven van waterbodems, het transporteren van het gebaggerde materiaal en het eventueel behandelen ervan en weer deponeren op de plaats van bestemming.

Baggeren vindt plaats langs de kust, in havens, rivieren, kanalen, meren en waterreservoirs. Het gebaggerde materiaal wordt getransporteerd en vervolgens gedeponeerd in depots, op een waterbodem of in een landaanwinning. Wij adviseren over het ontwerp van de baggerlocaties, de landaanwinningen en de depots. Daarnaast adviseren we over de werkmethodes, het in te zetten materieel, producties, kosten, planning, risico’s en impact op het milieu. Bij baggeren is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt van ontwerp tot en met uitvoeringsbegeleiding.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?