Verstedelijking

Maakbare, haalbare én duurzame oplossingen

De stedelijke transformatie in Nederland is in volle gang en stelt ons voor grote opgaven. Maar hoe komen we tot maakbare oplossingen in onze dagelijkse leefomgeving? Dit vraagt om ontwerpers en specialisten met kennis van de stad in al haar facetten.

De opgaves in de stad zijn talrijk en stapelen zich op. Of het nu gaat over klimaatadaptatie, bereikbaarheid, verdichting, energietransitie, veiligheid, of leefbaarheid: de oplossingen liggen in een beperkte ruimte, die veel mensen op verschillende manieren gebruiken.

Aanpakken van de opgaves van deze tijd is niet eenvoudig. Traditionele oplossingen voldoen vaak niet meer, en inzet van nieuwe technologie en kennis is een randvoorwaarde voor succes. De samenhang tussen al die opgaven maakt het werken in en met stedelijke gebieden nog eens extra complex. Samenwerking tussen tal van disciplines én regie zijn nodig om met de beperkt beschikbare middelen de meeste impact te kunnen maken.

Onze kracht zit in de combinatie

Witteveen+Bos heeft de beste mensen, kennis en ervaring in huis om deze opgaves aan te pakken. We doen dat met de blik vooruit. Gericht op een toekomstbestendige stedelijke leefomgeving. We ontwikkelen maakbare, haalbare én duurzame oplossingen.

Onze kracht zit in de combinatie van ontwerpend onderzoek, diepgaande kennis op ieder aspect van de fysieke leefomgeving én ons vermogen om ontwerp en onderzoek te integreren in een inspirerende aanpak die handelingsperspectief biedt voor onze opdrachtgevers.

Het proces dat we hierbij doorlopen doen we het liefst samen met opdrachtgevers, belanghebbenden en partners. Zo kunnen we beschikken over de beste gebiedskennis, en creëren we al tijdens de uitwerking draagvlak voor het eindresultaat.

Meer informatie

<>