Monitoringssyteem

Het monitoringssysteem gebruik bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn was een technisch uitdagend project. Het systeem liet zien hoe het leven bovengronds werd beïnvloed door het werken ondergronds. Door het koppelen van het bouwproces en de omgeving werd inzicht verkregen in de bewegende positie van de boormachine en de effecten hiervan op straatniveau. De stroom van meetgegevens van panden, maaiveld en ondergrond is real-time inzichtelijk gemaakt en vertaald naar bruikbare informatie. Het Mobonz systeem is hier speciaal voor ontwikkeld en mag gerekend worden tot ’s werelds grootste monitoringsprogramma.

De kern van het monitoringssysteem is een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Met dit web-based GIS wordt via internet de voortgang van het dynamische bouwproces en de hierdoor mogelijk veroorzaakte zettingen online in kaart gebracht. De ontwerpers en uitvoerders van de bouwprocessen gebruiken deze informatie, die in de ruimtelijke context wordt weergegeven, om te sturen in het bouwproces en te reageren op effecten die optreden. Dankzij flexibiliteit en real-time inzicht in gedrag van huizen kon het boorproces hierop bijgestuurd worden. 

Systeemfunctionaliteiten

  • Controle en opslag van meetgegevens waarbij de volledige historie, ook van wijzigingen, wordt vastgelegd
  • Real-time opvragen en visualiseren van meetgegevens
  • Combineren van meetgegevens en gegevens over de omgeving: gebouwen (foto’s, gegevens over casco en funderingen), kabels, leidingen en wegen
  • Analyseren van gegevens
  • E-mail en sms-functie om betrokkenen proactief van informatie te voorzien
  • Helpdesk optie
Deel deze pagina