Overstromingsmaatregelen haven van Blankenberge

De Belgische kustlijn dient beschermd te worden tegen overstromingen en klimaatsverandering. Hiervoor is in het verleden het Masterplan Kustveiligheid vastgelegd. De zwakke schakels worden aangepakt. Ter hoogte van de haven van Blankenberge is gekozen voor het voorzien van overstromingsmaatregelen rondom de haven. Gezien de stedelijke omgeving is een architecturale inpassing een vereiste.

Voor het architecturale ontwerp van de overstromingsmaatregelen werkte Witteveen+Bos samen met Maat Ontwerpers en Marie José Van Hee Architecten. De uitdaging van de studie was om een nieuwe waterkering rond de jachthaven van Blankenberge te ontwerpen die stedenbouwkundig en landschappelijk geïntegreerd is in het bestaande stedelijke weefsel en publiek domein, binnen de technische en financiële grenzen van het project. 

De hoogtes en de geometrie van de waterkering zijn onderzocht door het Waterbouwkundig laboratorium en de Universiteit van Gent. Hiervoor zijn zowel fysische proeven (golfgoot) als mathematische modellen gebruikt. In samenspraak met de ontwerpers en architecten is gekozen voor stormmuren zonder parapet. De combinatie van windgolven, getijden en seiches in de Haven van Blankenberge maakt van het project een unicum.

Deel deze pagina