Landschapsplan Beatrixsluizen

Het Prinses Beatrix sluizencomplex is het grootste binnenvaartsluissysteem van Nederland. Jaarlijks passeren zo'n 50.000 schepen deze sluizen. Als onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat krijgt de Beatrixsluis bij Nieuwegein een extra kolk en wordt het Lekkanaal verbreed. Naast het civiele werk speelt erfgoed hierbij een belangrijke rol. De Beatrixsluis ligt namelijk in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en tevens is de huidige sluis een Rijksmonument.

Door de aanleg van de nieuwe sluis moeten onderdelen van de Waterlinie, zoals kazematten en de liniedijk, worden verplaatst. Andere projectuitdaging was het bereiken van een consistente vormgeving en inpassing die past bij het historische monumentale karakter van het gebied en de bestaande gebouwen. De bestaande monumentale sluis is immers bepalend voor de vormgeving van de nieuwe sluiskolk. Witteveen+Bos heeft tevens een plan gemaakt voor het inpassen van de waterkering in het landschap van de Waterlinie, door het toevoegen van een waterrijke zone met rietmoeras. Het landschapsplan borgt een kwalitatief goede vormgeving en inpassing van deze onderdelen in de uitvoeringsfase.

De landschapsarchitecten van Witteveen+Bos werkten in een multidisciplinair team met onder andere waterbouwers, ecologen en planologen aan een integraal plan, waarin zowel de esthetisch als functionele eisen van het ontwerp een plek kregen.

Deel deze pagina