• Materialen paspoort

  • Hoogwaardig hergebruik van materialen

  • Circulaire economy

Materialenpaspoort Beatrixsluis

Een materialenpaspoort bij een object uit de grond-, weg- en waterbouw is een verzameling data die inzicht geeft in welke materialen bij de bouw zijn (of worden) gebruikt, hoe ze zijn verwerkt en welke toepassingen voor hergebruik er mogelijk zijn bij onderhoud en na sloop of demontage van het object. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht Witteveen+Bos samen met de aannemerscombinatie ‘Sas van Vreeswijk’voor de uitbreiding en renovatie van de Prinses Beatrixsluis welke (beslis)informatie nodig is voor hoogwaardig hergebruik van materialen en waar in de bouwketen deze informatie beschikbaar is. Door de juiste informatie over objecten vast te leggen in een materialenpaspoort, blijft deze informatie behouden en worden kansen voor hoogwaardig hergebruik vergroot. Op basis van de bevindingen is een opzet gemaakt voor een (standaard) Programma van Informatie-eisen.

Deel deze pagina