Integraal kustbeheer Dong Hoi

Het Dong Hoi Integrated Coastal Management-project ondersteunt de stad Dong Hoi bij het beter begrijpen van de hydrodynamische en morfologische situatie van de Kien Giang rivier en het duinsysteem in het Nhat Le estuarium.

De sedimentatie in de monding van de rivier leidt tot ernstige overstromingen stroomopwaarts en problemen met de scheepvaart. De jaarlijkse baggerwerken hebben daarentegen negatieve gevolgen voor de duurzame toestand van de stranden en de duinen langs de kustlijn van Dong Hoi. De stedelijke (toeristische) ontwikkeling vormt ook een bedreiging voor het kustduinsysteem.

Witteveen+Bos voert een hydrologische, hydrodynamische en morfologische modelstudie uit, inclusief monitoring in het droge en natte seizoen. De studie zal helpen om de lokale mechanismen van sedimentatie en erosie te begrijpen. Op basis daarvan zullen we oplossingen voorstellen om de erosie te beperken en de riviermonding te stabiliseren.

De analyse, gebaseerd op gecontroleerde gegevens en computersimulaties, zal helpen bij het definiëren van een duurzaam ontwerp en onderhoud van de riviermonding en de kustlijn. En om de jaarlijkse baggerwerken en de kunstmatige kustbescherming te verminderen. Naast overheidsdeskundigen zullen ook lokale vissers, vrouwengroepen en kinderen worden getraind in duurzaam natuurbeheer. Daarnaast zullen er technische oplossingen worden voorgesteld voor het duinherstel van Bao Ninh en zal de capaciteit van de lokale autoriteiten en mensen om het duinsysteem te beschermen worden verbeterd door middel van opleiding en bewustwording van het publiek.

Het Dong Hoi Integrated Coastal Management maakt deel uit van het Urban Environment and Climate Change Adaptation Project, dat wordt gefinancierd door de Aziatische Ontwikkelingsbank.

Deel deze pagina