Haalbaarheidsonderzoek diepzeehaven, Vietnam

De Vietnamese provincie Quang Tri heeft een strategische geografische positie dankzij de aanwezigheid van internationale handelsroutes en verbindingen met het achterland. Tot nu toe beschikt Quang Tri niet over havenvoorzieningen die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke economische en sociale ontwikkeling van de regio.

De Vietnamese overheid is van plan om twee zogeheten ‘speciale economische zones’ te ontwikkelen: My Thuy Deep Sea Port en South East Quang Tri Marine Special Economic Zone. De ontwikkeling van de My Thuy-diepzeehaven zal naar verwachting een breed spectrum aan maritieme bedrijvigheid aantrekken, waaronder scheepsbouw, kustvaart, de olie- en gasindustrie, energiecentrales en de verwerking van bulkgoederen. Er is een masterplan opgesteld op basis van vrachtramingen en de verwachte industriële ontwikkeling. SVA en Kunhwa hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de voorkeursoptie uit dit masterplan.

Witteveen+Bos werd gevraagd om dit eerder uitgevoerde onderzoek te actualiseren en uit te breiden met de volgende zaken:

  • deskundig oordeel over sociaal-economische evaluatie
  • quick scan van vrachtvoorspellingen
  • quick scan van analyse van milieueffecten
  • vergelijking met een soortgelijke havenontwikkeling elders.

 

Speciale aandacht werd besteed aan de sociaal-economische effecten van de haven op de regio. 

Deel deze pagina