Uitgelichte casus: Ghys BV

Ghys BV is een wasserij en droogkuis met vestigingen in Temse en Sint-Niklaas (onder de naam 'OK-shop') die zowel voor particulieren als horeca en bedrijven werkt. Dit familiebedrijf levert aan zijn klanten een totaalpakket door naast het reinigen van linnen en textiel ook een strijkservice en ophaaldienst aan te bieden. Daarbij tracht Ghys BV steeds een positieve bijdrage te leveren voor het milieu door energie en water te besparen. Hiervoor zijn zij steeds op zoek naar nieuwigheden op de markt en wordt frequent bijscholing gevolgd.

Witteveen+Bos mocht een waterscan uitvoeren bij het bedrijf in Temse, waar het streven van Ghys BV naar duurzaamheid meteen duidelijk werd. Zo gebruikt het bedrijf een moderne droogkuismachine en wordt het opgevangen regenwater maximaal benut. Toch konden onze experts nog enkele acties voorstellen om verdere waterbesparing te realiseren. Ghys BV heeft na het afronden van de waterscan dan ook verschillende besparingen gerealiseerd:

  • Een eerder onbekend lekverlies werd opgespoord en opgelost;
  • Er werd een waterrecuperatietank van 1000 L geïnstalleerd om spoelwater van de wasmachines op te vangen en te hergebruiken in het wasproces;
  • De grootste wasmachine werd vervangen door het nieuwste model in het gamma, wat veel zuiniger is.

Effecten van de waterscan

De uitgevoerde acties van Ghys BV hebben hun effect zeker niet gemist. Door het opsporen van het lekverlies en het installeren van een recuperatiesysteem voor spoelwater, kan er naar verwachting zo’n 181 m³ leidingwater per jaar bespaard worden. Aangezien het totale waterverbruik van het bedrijf (inclusief regenwater) 1.739 m³/jaar bedroeg (in 2022), realiseerde Ghys BV dus een waterbesparing van zo’n 10 %. De waterbesparing door het vernieuwen van de wasmachine werd niet begroot tijdens de waterscan, maar zal naar verwachting nog een significante extra besparing inhouden.

Meer informatie?