• Zestien gebouwen in 2040 volledig fossielvrij

  • Energiebesparende maatregelen

  • Duurzame ontwerpprincipe Trias

EnergieRijk Den Haag

Om de energietransitie in het centrum van Den Haag concreet te maken, heeft Witteveen+Bos samen met Rebel Group en DWA voor de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf een aanpak ontwikkeld om zestien gebouwen in 2040 volledig fossielvrij te maken.

In het onderzoek is gekeken naar combinaties van energiebesparende maatregelen, het lokaal opwekken van duurzame energie en de kosten en opbrengsten van de verschillende mogelijkheden. Concreet betekende dit: eerst energiereductie en energie opwekken op gebouwniveau. Dan opslag en uitwisseling van energie tussen de gebouwen van het programma ‘Energierijk Den Haag’ in een Warmte Koude Opslagnetwerk en aansluiting van de gebouwen op een verduurzaamd warmtenet. En ten slotte de inkoop van groene stroom. Al met al een ambitieuze stap naar grootschalige verduurzaming. EnergieRijk Den Haag is een mooi voorbeeld van de toepassing van het duurzame ontwerpprincipe Trias.

Deel deze pagina