APMT containerterminal Maasvlakte 2

APMT Terminals Maasvlakte II B.V. ontwikkelde een nieuwe containerterminal op de Tweede Maasvlakte. De terminal is een van de meest geavanceerde, duurzame en efficiënte in zijn soort. Het totale project heeft een omvang van ongeveer 180 hectare, met 2,8 kilometer diepzeekade en 500 meter binnenvaartkade.

Eerste fase
In januari 2011 kreeg Witteveen+Bos de opdracht om het civieltechnisch ontwerp en de aanbestedingsdocumenten van de terminal op te stellen en ondersteuning te verlenen tijdens het aanbestedingstraject. Daarna werd Witteveen+Bos ingeschakeld voor de directievoering en toezicht tijdens de bouw van de eerste fase, die twee jaar duurde. De terminal is in december 2014 in bedrijf genomen.

Kenmerken
De terminal onderscheidt zich door een hoge graad van automatisering, waaronder de kadekranen, opslagkranen en voertuigen. Wanneer de terminal volledig ontwikkeld is, zal deze in totaal een capaciteit hebben van minimaal 4,5 miljoen TEU. De ontwikkeling van de terminal gaat gefaseerd; fase A, de eerste operationele fase, omvat 86 hectare, een diepzeekade van 1 kilometer en een binnenvaartkade van 500 meter. De terminal kan alle modaliteiten afhandelen, inclusief de nieuwe generatie containerschepen als de Maersk Triple E-klasse.

Integraal ontwerp
Witteveen+Bos werkte aan het voorlopig ontwerp, detail ontwerp en de aanbestedingsdocumenten. Binnen de scope vielen de civiele, elektrische- en mechanische aspecten (exclusief werktuigen), de rails en de gebouwen. Het ontwerp kwam tot stand met behulp van 3D-modellering, mede om een verregaande integratie van de verschillende disciplines te realiseren en mogelijke knelpunten sneller te signaleren.

Directievoering
Tijdens de bouwfase verzorgde Witteveen+Bos de directievoering en toezicht. In april 2012 werd de aannemer (GMB, Dura Vermeer & Imtech) door APMT gecontracteerd en werd het directieteam door Witteveen+Bos geïnstalleerd. Het was voor de betrokken partijen een flinke uitdaging om de terminal op tijd, met respect voor de het milieu en binnen budget op te leveren, mede gezien de strakke planning en de hoge standaarden die APMT hanteert. Deze uitdagende opdracht is met succes afgerond en Witteveen+Bos is er trots op hieraan te hebben mogen bijdragen.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Martijn Franssen

Groepsleider Landschapsarchitectuur en erfgoed