Gepubliceerd op 01 juni 2021

Samenwerkingscontract NEC4 Oosterweelverbinding

In Antwerpen wordt gewerkt aan een van de grootste Europese infrastructuurprogramma’s: de Oosterweelverbinding. Sinds 2012 staan Witteveen+Bos en Sweco in voor het ontwerp en ondersteunen zij opdrachtgever Lantis bij de contractvorming van de projecten. De vijf grootste aannemingscontracten hebben samen een contractwaarde van circa vier miljard euro. Daarvan zijn er twee gebaseerd op NEC4. De verwachte opleverdatum van de Oosterweelverbinding is 2030.

NEC4 is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en staat voor New Engineering Contract 4e editie. NEC4 is een familie van standaardcontracten, vergelijkbaar met onze contracten, zoals DNR 2011, UAV 2012 en UAV-GC 2005. De NEC4-contracten staan bekend om de modulaire opbouw en het grote aantal opties. Daarnaast zijn ze geschreven voor nietjuristen en bedoeld om actief te gebruiken in het kader van projectmanagement.

Lantis heeft om diverse redenen gekozen voor NEC4. Ten eerste zijn de technische- en omgevingsrisico’s te groot om door opdrachtnemers gedragen te worden. Daarnaast wil Lantis in samenwerking met de opdrachtnemers het ontwerp uitwerken tot een geoptimaliseerd, integraal en uitvoerbaar definitief ontwerp. Tenslotte wil Lantis een omslag maken van een traditionele conflict/claimcultuur naar een samenwerkingscultuur die opdrachtgever en opdrachtnemer tot en met oplevering helpt om de gezamenlijke projectdoelen te realiseren. Lantis heeft gekozen voor een specifieke versie van de NEC4 (de ECC optie C) omdat deze veel tools bevat die de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer stimuleren.

Door ook te kiezen voor Early Contractor Involvement (optie X22) is het NEC-contract feitelijk een twee-fasen contract geworden, vergelijkbaar met het Nederlandse Bouwteam. De meest toegepaste contracten in Nederland zijn het VG-Bouwmodel 1992 en meer recent het Bouwteammodel DG 2020, waarvan Witteveen+Bos een van de opstellers is. Uitwisseling van contracten tussen landen is in de praktijk echter niet zo eenvoudig - het is te prijzen dat Lantis desondanks een Engels contract in België gaat toepassen.

Deel dit artikel

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Jaap de Koning

Jaap de Koning

Lonneke Cheung