Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Rekenmodel aardbevingen GMM

Sinds de aardbeving nabij Huizinge in Groningen in augustus 2012, is veel tijd en geld geïnvesteerd in berekeningsmodellen die de gevolgen van een maatgevende aardbeving  kwantificeren. Het Ground Motion Model (GMM) vormt een belangrijk onderdeel van de modelketen die de mogelijke gevolgen van aardbevingen kwantificeert.

Dit model maakt de vertaling van de mechanismen ter plaatse van het gasreservoir in de diepe ondergrond, naar de oppervlakte waar aardbevingen invloed uitoefenen op de  bebouwde omgeving. Een te lage inschatting van de effecten van bevingen op het aardoppervlak leidt tot een te laag veiligheidsniveau, een te hoge tot economisch verlies. Het vergroten van het begrip en daarmee het verkleinen van de bandbreedte draagt bij aan het realiseren van het juiste veiligheidsniveau. Het Ministerie van Economische Zaken en  Klimaat heeft als onderdeel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw een aantal studies middels tenders in de markt gezet om (onderdelen van) het GMM nogmaals te laten beoordelen door onafhankelijke experts.

Witteveen+Bos heeft als trekker van een consortium samen met experts van TU Delft en TNO de tender ‘Evaluation, Validation and Improvement of the Site Amplification Component  of the Groningen GMM’ gewonnen. Deze opdracht heeft betrekking op het beoordelen van de effecten en onzekerheden die een rol spelen bij voortplanting van aardbevingsgolven vanuit de diepe ondergrond naar het aardoppervlak. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen of meetdata van de meest recente aardbevingen aanleiding geeft tot het herzien van het bestaande GMM.

Het kwantificeren van onzekerheden vormt een belangrijk onderdeel van de opdracht. Tevens wordt het bestaande 1D-model voor golfvoortplanting in de ondiepe ondergrond uitgebreid tot een 2D-model. Hiermee kan ook de informatie die volgt uit de verticale bodembewegingen worden gebruikt, om een beter begrip te krijgen van de daadwerkelijk optredende golfvelden die ontstaan bij aardbevingen in Groningen. Het team van experts verwacht dat complexe effecten door seismische golven hiermee beter verklaard kunnen worden. Wij zijn sterk gemotiveerd om deze belangrijke taak gezamenlijk op een hoog niveau uit te voeren. Niet alleen vanwege de zeer interessante technisch-wetenschappelijke inhoud, maar zeker ook gezien het grote sociaal-maatschappelijke belang.

+ floris.besseling@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina