Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Ondergrond en Omgevingswet

Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) werkt Witteveen+Bos samen met Tauw en Royal HaskoningDHV aan het kennisproject ‘Samen de diepte in - bodem en ondergrond in de Omgevingswet’. In anderhalf jaar tijd doen wij ervaring op en delen we kennis over de plek die bodem en ondergrond inneemt in omgevingsvisies en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de opgaven van decentrale overheden en wat zij nodig hebben om deze opgaven te kunnen realiseren; uit te zoeken welke informatie en tools er al beschikbaar zijn; de opgedane inzichten aansprekend en praktisch toepasbaar maken en om alle opgedane kennis, inzichten, ervaringen, vervolgvragen en conclusies op landelijk niveau breed te delen.

Het project start als proef in de regio’s Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstad, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland. Door de transformatie van het werkveld bodem van sectoraal (verontreiniging of archeologie) naar integraal (ondergrond als onderdeel van de fysieke leefomgeving) ontstaat een andere aanpak. Daarmee krijgen bestuurders, ambtenaren, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties allemaal te maken. In de regioprojecten zoeken we nadrukkelijk de verbinding tussen de verschillende werkvelden, partijen en maatschappelijke opgaven. Concrete onderwerpen zijn ‘ondergrond en de omgevingsvisie’, ‘nieuwe rolverdeling van bodemtaken bij de overheden’ en ‘rol van de ondergrond bij klimaatadaptatie en  energietransitie’.

De lessen die we leren, delen we onder meer binnen onze adviesbureaus, bij overheden in de regio’s en in het onderwijs. De kennis en ervaringen gaan we ook landelijk delen met professionals van bedrijven en overheden. We organiseren bijeenkomsten, zetten een online leeromgeving op en hebben een LinkedIn-groep voor discussies en aankondigingen van onze bijeenkomsten.

+ willem.hendriks@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina