Gepubliceerd op 01 maart 2020

Omgevingsvisie OVER-gemeenten

Witteveen+Bos werkt samen met de gemeenten Oostzaan en Wormerland, ruimtelijk adviesbureau Rho Adviseurs en woonadviesbureau Atrivé aan een nieuwe toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving voor OVER-gemeenten, de samengevoegde ambtelijke organisaties van Oostzaan en Wormerland.

In 2021 wordt de bestaande wet- en regelgeving rondom ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water vervangen door de overkoepelende Omgevingswet, die focust op integraal werken en participatie. Een belangrijk instrument van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie: een document waarin beleidsdoelstellingen ten aanzien van de leefomgeving worden vastgelegd. 

In alle fasen om te komen tot de Omgevingsvisie staan het betrekken van de omgeving - onder andere bewoners, maatschappelijke organisaties, professionele partners - en integraal werken centraal. Het afgelopen half jaar is er tijdens participatiemomenten, zoals integrale werksessies, straatenquêtes, generatiegesprekken, inloopbijeenkomsten en een digitale peiling, naar de mening van de omgeving gevraagd: wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun droombeelden voor hun gemeente en wat kan er beter? De omgeving weet immers het beste wat er leeft en hun kennis is hierbij hard nodig.Daarnaast brengen we professionals vanuit verschillende disciplines samen om in gesprek te gaan over urgente opgaven.

In feite heeft het proces tot nu toe in het teken gestaan van zoveel mogelijk informatie ophalen en het creëren van keuzes (divergeren). De opgehaalde input krijgt op dit moment een plek in de koersdocumenten, waarin we de stap maken naar keuzes maken (convergeren) voor de Omgevingsvisies van de beide gemeenten. Zo komen integrale en participatieve Omgevingsvisies tot stand die herkenbaar zijn voor betrokkenen en belanghebbenden.

+ wouter.gaastra@witteveenbos.com

 

Deel deze pagina