Gepubliceerd op 29 januari 2019

Mijlpaal Ring Utrecht: aanbestedingsdossier doorstaat KAd95 test

Donderdag 24 januari heeft het aanbestedingsdossier van de A27/A12 Ring Utrecht, contract Zuid, de zogenaamde Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier, KAd95 toets, doorstaan en hiervoor de kleur ‘groen’ ontvangen. Een belangrijke mijlpaal waar Witteveen+Bos een grote bijdrage aan heeft mogen leveren.

Martin van Grootveld, Technisch Manager bij Rijkswaterstaat licht toe: 'Het is een belangrijke mijlpaal voor het project. De KAd95 toets is een verplichte toets. Bij de kleur ‘groen’ zijn er geen grote bevindingen gevonden die een soepele afronding van het aanbestedingsdossier in de weg staan. Het is een prestatie om dit in één keer te behalen want sinds de aanscherping van de criteria vier jaar geleden heeft geen enkel ander project meer in één keer ‘groen’ gehaald. We zijn blij dat het project voortvarend verloopt.' Jeroen de Leeuw, projectleider bij Witteveen+Bos vult aan: 'Wij zijn er trots op dat we in één keer een ‘groen’ toetsresultaat hebben verkregen. Zeker voor een complex project als de Ring Utrecht is dat een heel mooi resultaat. Een resultaat dat we alleen hebben weten te bereiken door de optimale samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos.'

Hoe is dit mooie resultaat tot stand gekomen?
'Dit berust niet alleen op toeval', vertelt de Leeuw. 'De belangrijkste ingrediënten zijn teamwork en gedreven medewerkers. Alle partijen hebben veel energie gestoken in het smeden van één integraal team, niet alleen tussen Witteveen+Bos en het technisch team van het project, maar ook samen met het contractteam en het omgevingsteam. Dit resulteerde in een prettige en professionele samenwerking wat heeft bijgedragen aan veel werkplezier en een optimaal resultaat.' Grootveld vult aan: 'De komst van Witteveen+Bos is cruciaal geweest bij het bereiken van dit resultaat. De focus op een goede samenwerking en het harde werk van het gehele team werpt duidelijk zijn vruchten af.'

Het is een groot, uitdagend project. Wat doet Witteveen+Bos voor Rijkswaterstaat?
Vanaf 2020 wordt de A27/A12 Ring Utrecht aangepast. Het verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefomgeving zijn de kernpunten voor de aanpassingen. Momenteel werkt Rijkswaterstaat aan opstellen van de contracten. Witteveen+Bos ondersteunt Rijkswaterstaat met technische adviezen en met het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van de realisatiecontracten tot en met de oplevering van het project in 2026.

Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht gegund aan Witteveen+Bos, mede door een negatieve fictieve inschrijfsom. Witteveen+Bos betaalde zichzelf dus terug. Een uitzonderlijk resultaat daar de behaalde totale kwaliteitswaarde hoger lag dan de inschrijfsom. In de praktijk bevat de opdracht voor Witteveen+Bos alle benodigde technische advisering gedurende de resterende looptijd van het project, waaronder technische adviezen, het opstellen van vraagspecificaties, het adviseren over te verleggen kabels en leidingen, het opzetten en beheren van de BIM-dataroom. Ook het ondersteunen van Rijkswaterstaat tijdens de aanbestedingen, de uitvoering en oplevering en overdracht behoort tot de scope.

Lees ook meer over dit project op de website van Rijkswaterstaat.

2017 – 2019 voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden
2020 start werkzaamheden
2026 aanpassing A27/A12 Ring Utrecht gereed

Budget: EUR 1.171 mln.

 

Deel dit artikel

Jeroen de Leeuw