Gepubliceerd op 05 maart 2018

Backoffice Techniek voor Ring Utrecht

Rijkswaterstaat krijgt hulp van ingenieursbureau Witteveen+Bos bij de technische vraagstukken voor het project A27/A12 Ring Utrecht. Vandaag zetten beide organisaties de handtekening voor de samenwerking vanuit de opdracht Backoffice Techniek.

Het gaat om ondersteuning bij het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van de realisatiecontracten, gedurende de bouw tot en met de oplevering van het project in 2026. De aanpassing A27/A12 Ring Utrecht kost circa 1,2 miljard euro en omvat een aantal grote infrastructurele aanpassingen om de Ring Utrecht te verbeteren. Doel is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A12 en A27 rond Utrecht. Daarnaast worden diverse maatregelen getroffen om waar mogelijk de leefkwaliteit te verbeteren.

Martin van Grootveld, Technisch Manager van Rijkswaterstaat: ‘Wij zijn blij dat wij Witteveen+Bos aan ons hebben kunnen binden voor de Backoffice. Het Plan van Aanpak en de uitwerking van de case waren van hoge kwaliteit. Dit geeft ons vertrouwen dat we een deskundig ingenieursbureau aan boord hebben. Het is bovendien een mooie bijkomstigheid dat Witteveen+Bos tijdens de planstudiefase ook al betrokken was bij het project, zodat ze nu snel kunnen schakelen.’

Witteveen+Bos start onder andere met de vraagspecificaties en technische adviezen voor de contractvoorbereiding. Tijdens de aanbesteding ondersteunt Witteveen+Bos de dialoog met de aannemers en zorgt voor actualisatie van de vraagspecificaties. Na gunning toetst het ingenieursbureau de uitvoeringskwaliteit. ‘De aanpak van de Ring Utrecht is cruciaal voor de mobiliteit van Nederland. De technische complexiteit en maatschappelijke relevantie van dit project spreken ons enorm aan, omdat wij hierdoor echt onze meerwaarde kunnen bewijzen’, zegt projectmanager Jeroen de Leeuw van Witteveen+Bos.

Een van de technisch meest complexe uitdagingen is het verbreden van de A27 in de verdiepte ligging ten oosten van Utrecht. De rijksweg ligt er ca. 5 meter onder het grondwaterniveau in achtereenvolgens een betonnen bak (bij landgoed Amelisweerd) en een folieconstructie. Het grondwater wordt nu tegengehouden door een combinatie van een pakket grond en een waterdicht folie. Bij het verbreden van de weg moet grond worden afgegraven binnen de folieconstructie. Hierbij zijn technische maatregelen nodig om te voorkomen dat de folie opbarst.

Witteveen+Bos heeft in een eerder stadium een aantal oplossingen uitgewerkt. Eén daarvan is het bemalen van het grondwater buiten de folie. Momenteel vindt een pompproef plaats die inzicht moet geven in de bodemgesteldheid en de toepassing van bemalen en retourbemalen als straks eventueel grondwaterbemaling plaats zal vinden.

Deel deze pagina