Gepubliceerd op 16 oktober 2023

Geurlab Witteveen+Bos viert jubileum

Het geurlab van Witteveen+Bos is al 30 jaar geaccrediteerd. Op maandag 9 oktober 2023 vierde het team van de faciliteit het zesde lustrum met koffie en taart.

Na de accreditatie in 1993, heeft de faciliteit in Deventer zich ontwikkeld tot een state-of-the-art lab. Het geurlab verricht geur- en emissiemetingen voor uiteenlopende sectoren, zoals water (rwzi’s), afvalverwerking, voedingsmiddelenproductie, bierbrouwerijen, composteringsbedrijven, chemie en de agrarische sector.

Het lab bemonstert en analyseert een brede range van geuren. Behalve geur meet het team ook luchtdebiet, en bijvoorbeeld concentraties aan (totaal) koolwaterstoffen, zuurstof en ammoniak.

Modelberekeningen

‘We kunnen ook modelberekeningen uitvoeren, simulaties, waarmee we de impact van een bedrijf of afzonderlijke emissiebron op de omgeving kunnen bepalen’, aldus Jeroen Melcherts, hoofd van het geurlab.

‘Hiermee kunnen we bijvoorbeeld toetsen of omwonenden niet blootgesteld worden aan te hoge (geur)concentraties. Ook kunnen dergelijke berekeningen gebruikt worden om te bepalen of het verstandig is om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen in de nabijheid van een bedrijf of industrieterrein.’

Meer weten over het geurlab?
Geurlab Witteveen+Bos: rijke geschiedenis, gunstig toekomstperspectief

 

Meer weten?