Gepubliceerd op 18 november 2022

Geurlab Witteveen+Bos: rijke geschiedenis, gunstig toekomstperspectief

Met de toenemende druk op de beschikbare openbare ruimte door industrialisering, woningbouw, landbouw en infrastructuur neemt de kans op overlast toe. Dat geldt niet alleen voor geluid, maar ook voor geurhinder. Het Geurlab van Witteveen+Bos ziet dan ook ruimte voor toekomstige groei. ‘We hebben als altijd een goedgevulde portfolio, het blijven aantrekken van klanten blijkt geen probleem. We zien wel uitdagingen op gebied van het aantrekken van personeel.’


Aan het woord is Jeroen Melcherts, hoofd van het Geurlab van Witteveen+Bos. Ons bedrijf is al decennia actief op gebied van geuronderzoek en emissiemetingen. Eind jaren zeventig vloeiden deze activiteiten voort uit ons werkzaamheden voor waterschappen, waarbij geurhinder een thema werd bij het ontwerp en de bouw van rwzi’s.
‘Inmiddels bedienen we verschillende sectoren zoals afvalverwerking, voedingsmiddelenproductie, bierbrouwerijen, composteringsbedrijven, chemie en de agrarische sector’, aldus Jeroen. ‘We werken zowel voor de publieke als de private sector. De focus ligt op de industrie, waarbij de projecten voor W+B-begrippen kleinschalig van omvang zijn: een gemiddeld projectbudget is bescheiden. Onze contacten leveren regelmatig nieuwe business op voor onze collega’s. Ook met die bijvangst dragen we bij aan de groei van Witteveen+Bos.’

Hanzeweg

Het Geurlab, een van de drie geurlabs in Nederland en aanvankelijk gevestigd aan de Van Twickelostraat in Deventer, verhuisde begin 2020 naar de Hanzeweg 45 in Deventer. Op dit bedrijventerrein voelen Jeroen en z’n collega’s zich prima op hun plek.
‘Onze nieuwe thuisbasis is goed bereikbaar en we kunnen op deze locatie efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimtes. Neem bijvoorbeeld onze meetbus, die we gebruiken om metingen te verrichten in het hele land. We kunnen deze nu vlak bij ons magazijn parkeren waardoor in- en uitladen een fluitje van een cent is.
In het nieuwe pand - dat casco werd opgeleverd - konden Jeroen en zijn collega’s de ruimtes optimaal indelen. De centrale ruimtes in het Geurlab zijn de panelruimte en de bedieningsruimte, waarin twee olfactometers staan opgesteld, die door een analist worden bediend.
‘In ons Geurlab wordt de geurconcentratie van de lucht in de geurzakken bepaald. Dit gebeurt door deze bemonsterde lucht te verdunnen via de olfactometers (een verdunningsapparaat) en aan te bieden aan een geurpanel. Mijn collega Sjoerd Veenstra is begin jaren negentig nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de bouw van onze eerste eigen olfactometer. Voor de duidelijkheid, onze kwaliteit is goed geborgd: al onze meet -en analysewerkzaamheden zijn (RvA) geaccrediteerd.’

 

 

Snuffelen

Wie snuffelt aan de reeds geanalyseerde geurzakken, die netjes aan de ‘waslijn’ hangen, leert dat het Geurlab een brede range van geuren bemonstert en analyseert. Aan een van de 60 liter-zakken is via het teflon-slangetje een geursample te ruiken met een duidelijke mestgeur. Meerdere geuren, zoals dat van mengvoeder en compost, komen bekend voor, maar er zijn ettelijke geuren die niet thuis te brengen zijn. ‘Met name de industrie stoot een veelvoud aan stoffen uit, met elk een eigen karakter’, zegt Jeroen.
‘Behalve geur, wat overigens onze grootste business is, meten we ook luchtdebiet, en bijvoorbeeld concentraties aan (totaal) koolwaterstoffen, zuurstof en ammoniak. We meten hoofdzakelijk aan de bron, veelal op hoogte, in de schoorsteen, waarbij we in de regel gedurende drie keer een half uur onze monsters nemen. We kunnen ook geurmetingen verrichten op afstand van vermoedelijke bronnen. Deze metingen zijn vrij complex, omdat we rekening moeten houden met windrichting en andere parameters.’
‘We kunnen ook modelberekeningen uitvoeren, simulaties, waarmee we de impact van een bedrijf of afzonderlijke emissiebron op de omgeving kunnen bepalen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld toetsen of omwonenden niet blootgesteld worden aan te hoge (geur)concentraties. Ook kunnen dergelijke berekeningen gebruikt worden om te bepalen of het verstandig is om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen in de nabijheid van een bedrijf of industrieterrein.’

Meerwaarde

Zoals gezegd draagt de bijvangst van het Geurlab bij aan de groei van Witteveen+Bos. Deze symbiose geldt ook voor de inbedding van de activiteiten van het lab met het brede advieswerk van ons bedrijf. Jeroen: ‘Hierdoor is het Geurlab meer dan alleen een commercieel meetbureau met een eigen geurlaboratorium. We kunnen deze expertise aanvullen met onze bedrijfsbrede inzichten op gebied van beleid en regelgeving, vergunningverlening en procestechnologie. We hebben scheikundig technologen, stromingsdeskundigen en ecologen die de effecten van (industriële) emissies op de luchtkwaliteit door middel van metingen en berekeningen in beeld brengen. Ook kunnen we adviseren bij de keuze voor een bepaalde (geur)reducerende techniek en de kosteneffectiviteit van geurreducerende maatregelen, zoals luchtfilters/-wassers, in kaart brengen. Daarmee leveren we een absolute meerwaarde aan onze klanten.’

 

Deel deze pagina

Meer weten?