Gepubliceerd op 15 februari 2023

Geurlab Witteveen+Bos en Odour Balance: partners in geur

Witteveen+Bos en Odour Balance B.V. gaan onder de naam SOK OBWB samenwerken op gebied van geurmetingen en -analyses voor de Nederlandse en Belgische markt. Zij ondertekenden daartoe op dinsdag 14 februari een overeenkomst.

 Odour Balance is actief op gebied van biologische geurbehandeling. Het bedrijf produceert, installeert, onderhoudt en renoveert onder meer biofilters voor klanten in de (agri)food sector, afvalverwerkers, rwzi’s, composteerbedrijven etc. De onderneming heeft haar diensten/productenpakket onderverdeeld in drie domeinen: geurbehandeling, biofiltermateriaal en geurmetingen/advies. Op dat laatste terrein gaan Witteveen+Bos en Odour Balance nu nauwer samenwerken.

Groei in het verschiet

'Beide bedrijven hebben baat bij deze samenwerking', volgens Jeroen Melcherts, teamleider van het Geurlab van Witteveen+Bos. 'Wij voeren sinds een jaar of twee geuranalyses uit in opdracht van Odour Balance. Witteveen+Bos komt in beeld als klanten van Odour Balance behoefte hebben aan onafhankelijke, geaccrediteerde geurmetingen. We zien duidelijk groei in het verschiet.' Daarnaast zien beide ondernemingen mogelijkheden voor synergie op het gebied van personeelsinzet en bedrijfslocaties. Werknemers van Odour Balance gaan samenwerken met hun collega's van het Geurlab. Voor beide partijen levert dit extra flexibiliteit op en een bijkomend voordeel is dat de specialisten van W+B hun kennis makkelijk kunnen delen met de collega's van OB. Ook Mike Assink, projectdirecteur van het Geurlab, toont zich content: ‘deze samenwerking biedt ons een stabiele werkvoorraad van zowel analyses als metingen en stelt ons, door de samenwerking op het vlak van personeel, in staat de markt nog flexibeler te bedienen’.

Integrale aanpak

‘Witteveen+Bos heeft veel kennis en ervaring op gebied van geuranalyse en-advies. Dit sluit perfect aan bij onze activiteiten en een integrale aanpak van het thema geur. We spreken dezelfde taal en vullen elkaar goed aan’, aldus Niels Sevensma, directeur van Odour Balance. Tot slot zijn er voordelen op gebied van marktbenadering. Beide ondernemingen opereren in vergelijkbare markten en kunnen, waar mogelijk, elkaar versterken. Melcherts: 'We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.’

Deel deze pagina

Meer weten?