Gepubliceerd op 01 juni 2021

Adviesteam Dijkontwerp

Topadvies voor versterkingsprojecten

Eind 2019 werd het Adviesteam Dijkontwerp vanuit de alliantie hoogwaterbescherming opgericht om (dijk) versterkingsprojecten en het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) te ondersteunen bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. In januari 2021 ontving het Adviesteam Dijkontwerp de honderdste adviesvraag.

Het Adviesteam Dijkontwerp levert onafhankelijk, collegiaal advies dat gegeven wordt door een breed team van specialisten met veel ervaring op relevante vakgebieden vanuit verschillende kennisinstituten, bedrijven, Rijkswaterstaat en waterschappen. Onder andere Witteveen+Bos’ senior experts Arny Lengkeek en Hendrik Meuwese maken deel uit van het Adviesteam Dijkontwerp. Zij zijn daarvoor geselecteerd op basis van hun kennis: de expertise van Arny op het gebied van langsconstructies en Hendrik’s deskundigheid op het gebied van geohydrologie. Hendrik Meuwese: ‘We zijn als bedrijf met twee adviseurs in het team vertegenwoordigd. Dat is best bijzonder, maar het is niet gek als je bedenkt hoeveel ervaring we bij Witteveen+Bos hebben opgedaan met dijkversterkingen in de afgelopen jaren. Daar zijn soms echt grensverleggende hoogstandjes verricht.’

Het Adviesteam Dijkontwerp kent een aantal verschillende werkvormen, zoals het leveren van een advies, een challenge of sparren. Periodiek worden de ervaringen uit de adviezen gebundeld in een overzicht van Rode draden. Deze Rode draden en meer informatie over het Adviesteam is te vinden op de website www.adviesteamdijkontwerp.nl.

Deel dit artikel