Bouwinformatiemanagement

De toekomst is digitaal

In de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van projecten speelt geactualiseerde en toegankelijke data een cruciale rol. Digitalisering is daarbij onontbeerlijk. Witteveen+Bos gebruikt en ontwikkelt digitale tools die de voortgang van projecten bespoedigen en stakeholders voorzien van real-time data.

BIM (Building Information Model) is een gangbare tool in de bouw. Deze faciliteert integraal ontwerpen. Hierdoor verloopt dit proces efficiënter, is heldere communicatie met alle stakeholders mogelijk en hebben alle partijen op ieder moment overzicht op alle onderdelen van het project. Deze werkwijze maakt dat projecten sneller, efficiënter en nauwkeuriger tot stand komen.

We brengen de BIM-beleving ook dichterbij de eindgebruiker. Daarvoor hebben we simulatiesoftware ontwikkeld waarmee eindgebruikers en andere stakeholders door een virtueel gebouw kunnen lopen. Door in de huid van de gebruiker te kruipen, krijgt deze in een vroeg stadium een goed inzicht in de ruimtelijke verhoudingen.

Big data

Big data voegt een nieuwe dimensie toe aan de bestaande digitale tools. Door (big) data te analyseren, kunnen we voor onze opdrachtgevers waarde genereren die hun bouw(processen) ten goede komen. Deze analyses leiden veelal tot nieuwe inzichten die normaliter niet naar boven zouden zijn gekomen.

Op basis van digital twin technologie kunnen we objecten (tunnels, gebouwen etc.) visualiseren in een digitale omgeving. Daarbij kunnen we in bepaalde scenario’s, bijvoorbeeld een brand, simuleren of het object veilig is voor haar gebruikers.

Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen we de omgeving rondom een gebouw/complex in kaart brengen, te analyseren en te delen. Zo kun je via GIS patronen herkennen en dwarsverbanden leggen waardoor gebruikers betere beslissingen kunnen nemen.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Infrastructure and Mobility