PCLake metamodel

Gebruik hier het metamodel van PCLake om meteen een inschatting van de verwachte waterkwaliteit te maken.

PCLake biedt hulp

We werken bij Witteveen+Bos samen met partners aan een duurzame inrichting van wateren en aan een veilige omgeving in delta's, kust- en riviergebieden. Met de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en veranderende klimaat staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt om slimme digitale oplossingen, PCLake biedt hulp.

De modellen van PCLake en PCDitch zijn ontwikkeld door Jan Janse (Janse, 2005). Beide modellen zijn verder ontwikkeld door Witteveen+Bos, STOWA, het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving en de WUR. PCLake en PCDitch zijn al succesvol in meerdere projecten ingezet.

Afbeelding: Janse, J. H. (2005). Model studies on the eutrophication of shallow lakes and ditches. Wageningen University and Research.

PCLake visualisatie door Jan Janse.

Meer weten?

Bob is een ervaren ecoloog in de context van de civieltechnische wereld. Hij onderzoekt hoe data en modeling bij dragen aan de waterkwaliteit en water management in het kader van environmental science.

Bob Brederveldf.jpg
Bob Brederveld Aquatic ecologist