Verspreidingsberekeningen

Verspreidingsberekening kunnen betrekking hebben op de verspreiding van geur-, polluent- alsook stikstofemissies. Het doel van dergelijke berekeningen is telkens om na te gaan welke impact een bepaalde uitstoot heeft op het leefniveau. Dit effect kan op volgende manieren uitgedrukt worden.

 • Immissie: de concentratie op het leefniveau.
 • Depositie: de hoeveelheid van een stof die terechtkomt op de bodem.

In de meeste gevallen resulteren de gehanteerde verspreidingsmodellen in een kaart met immissie- of depositiecontouren.

Relatie emissie en immissie of depositie

Om de vertaalslag te maken van emissies naar immissie of depositie, zijn er verschillende verspreidingsmodellen voor handen. De keuze van het model is afhankelijk van het type bron en emissie.

Enkele voorbeelden van verspreidingsmodellen:

 • Geuremissie uit een geleide bron:
  • Het meest voordehand liggende voorbeeld is een schoorsteen.
  • De geurverspreiding en immissieconcentraties in de omgeving wordt gemodelleerd met behulp van IMPACT (Vlaanderen) of Geomilieu (Nederland)
 • NOx-emissies van wagens:
  • Indien het project gelegen is in een bebouwde omgeving, wordt de impact op de lokale luchtkwaliteit gemodelleerd met behulp van CAR-Vlaanderen. Het model geeft een overzicht van onderstaande elementen:
   • de achtergrondconcentratie
   • de bijdrage van het verkeer
   • het aantal overschrijdingen van de toetsingswaarde
  • Op meer open locaties is CAR-Vlaanderen niet betrouwbaar genoeg en wordt IMPACT-traffic gebruikt.
 • NOx-emissies uit een geleide bron:
  • De verspreiding en invloed op de lokale luchtkwaliteit en depositie in de omgeving wordt gemodelleerd met IMPACT.
  • Specifiek voor het beoordelen van de stikstofdepositie worden onderstaande tools gebruikt:
   • Vlaanderen: de online Voortoets en de Impactscoretool
   • Nederland: Aerius, zijnde het standaard verspreidingsmodel voor het bepalen van depositie in de omgeving.

 

Binnen Witteveen+Bos hebben we ervaring met alle bovengenoemde verspreidingsmodellen, die we kunnen toepassen binnen jouw specifieke projectvraag.

Witteveen+Bos’ rekentool modelleert scheepvaatemissie

Naast het hanteren van bestaande modellen, heeft Witteveen+Bos ook een eigen rekentool ontwikkeld voor het modelleren van het effect van scheepvaartemissies. Voor de ontwikkeling hiervan werken we nauw samen met interne data- en GIS-specialisten.

 

[Translate to Dutch:] More information?

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht