On-site GC-MS metingen

Bodemverontreinigingen met vluchtige componenten kunnen zorgen voor hinder en gezondheidsrisico’s tijdens het ontgraven of beïnvloeden de binnenluchtkwaliteit in omliggende woningen door vapour intrusion. Zeker in dichtbevolkte gebieden neemt de aandacht voor deze problematiek toe en is het nauw opvolgen van dergelijke verspreiding belangrijk.

De klassieke technieken, zoals adsorptiebuisjes en PID’s kennen beide beperkingen. Zo vragen  adsorptiebuisjes een lange analysetijd, waardoor kordaat en op het moment zelf reageren niet mogelijk is. De techniek met de PID’s meet daarentegen enkel een somparameter, waardoor het niet mogelijk is om te toetsen aan individuele blootstellingsnormen. Hetzelfde geldt wanneer deze technieken worden ingezet voor monitoring van industriële gasstromen.

In 2009 startte Witteveen+Bos, voordien  MAVA, met de ontwikkeling van EnISSA. Dit product is gericht op uitvoeren van high-resolution en real-time bodemonderzoek, met als doel ‘meer data te verzamelen in zowel bron-als pluimonderzoek om de ruimtelijke en analytische onzekerheid in het bodemonderzoek te reduceren’. Hiervoor maakt EnISSA gebruik van een mobiel GC-MS systeem.

ISAIRA maakt het mogelijk on-site gasanalyses uit te voeren

Vanuit deze techniek ontwikkelden we eveneens ISAIRA (In-situ air analysis). Dit is een methodiek om on-site en real-time gasanalyses uit te voeren. Het gaat dan zowel over bodemlucht, binnenlucht, omgevingslucht als industriële gasstromen.

ISAIRA maakt het onder andere mogelijk om:

  • Concentraties van vluchtige stoffen in omgevingslucht real-time op te volgen op verschillende punten en zo tijdig aan te geven wanneer de blootstellingsnorm voor een component overschreden wordt.
  • Variaties in industriële emissies op te volgen gedurende een langere periode om fluctuaties ten gevolge van bijvoorbeeld veranderende procesparameters inzichtelijk te maken.
  • Een snelle screening uit te voeren van de kwaliteit van de binnenlucht en de eventuele vapour intrusion routes op te sporen.

Meer informatie?

Arnout Soumillion

Projectingenieur Lucht