Energie: de industrie op weg naar een duurzamere toekomst

In 2050 moet de industrie volledig circulair zijn en (vrijwel) geen broeikasgas meer uitstoten. In de komende decennia zullen bedrijven dan ook in toenemende mate overschakelen op duurzame energiebronnen zoals elektriciteit uit zon- of windparken of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas.

Nu lijkt 2050 ver weg maar de urgentie is hoog. Neem de CO2-prijs. Een ton CO2 uitstoten is tegenwoordig maar liefst acht keer duurder dan slechts een paar jaar terug. Deze prijs is nog nooit zo hoog geweest.

Daarnaast stellen hogere en meer volatiele energieprijzen de industrie op de proef. Sommige bedrijven hebben hun productie al bij moeten stellen omdat zij door hoge aardgasprijzen niet kunnen concurreren op de wereldmarkt.

De industrie zal dus in toenemende mate over moeten stappen naar duurzamere energie die qua CO2-uitstoot, beschikbaarheid en prijs beter presteren dan fossiele energie. Maar hoe ga je als bedrijf over op een substantieel duurzamer en efficiënter energiesysteem?

Witteveen+Bos helpt de industrie daarbij op weg. Wij maken geavanceerde analyses van het huidige energiesysteem en adviseren de industrie vanaf het bepalen van een verduurzamingsstrategie tot en met een basisontwerp van specifieke verduurzamingsprojecten.

Hiervoor gebruiken wij onze kennis en ervaring op het gebied van onder andere waterstof, elektrificatie, restwarmtebenutting (zowel binnen als buiten de installatie), stoomsystemen en financiële analyses. 

Cruciaal bij het opstellen van business cases voor duurzame energie is de prijsontwikkeling van de eerder genoemde CO2-uitstoot. De mechanismen die deze prijs bepalen, zijn dynamisch, ingewikkeld en moeilijk te doorgronden.

Onze experts begrijpen deze complexe materie en kunnen van daaruit een vertaalslag maken naar uw eigen specifieke situatie. Vanuit onze betrokkenheid bij energie-infrastructuurprojecten en lokale duurzame energie-initiatieven kunnen wij ook kansen buiten uw bedrijf signaleren die anders wellicht over het hoofd worden gezien.

Zodra de optimale energieconfiguratie voor uw business case is geïdentificeerd, kunnen wij de aanpassingen ontwerpen volgens de vereiste specificaties en uw specifieke normen.

Onze diensten:

  • Energiestudies
  • Engineering stoom/warmte
  • Modellering van kosten toekomstige CO2-emissies: EU-ETS en NL-heffing CO2
  • Elektrificatie maatregelen: Business case en engineering
  • Subsidieaanvragen
  • Potentiestudie / VO geothermie
  • Haalbaarheidsstudie PvE biogas en groengas
  • Haalbaarheidsstudie en (basic) engineering waterstof
  • Energie-audits
Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen