Energie, de kern van vooruitgang

Energie is nodig voor welvaart en welzijn wereldwijd. Energie is nodig om te leven, wonen en werken. Daarom is het belangrijk dat mensen wereldwijd gebruik kunnen maken van energie. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. De energietransitie, dat wil zeggen de nieuwe oplossingen voor energieproductie en -verbruik, is wereldwijd zichtbaar.

Tegelijkertijd is energie ook een van de grootste problemen van deze eeuw. We halen te veel energie uit fossiele grondstoffen zoals kolen, olie en gas. Deze grondstoffen raken uitgeput en de brandstof veroorzaakt klimaatverandering. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door energie.

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Overal ter wereld groeien sectoren van duurzame energievormen sneller dan die van fossiele brandstoffen. Waterkracht vormt het grootste aandeel in de duurzame energiesector, gevolgd door zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Rond 2050 kan zonne-energie de belangrijkste bron van elektriciteit zijn en in 25 procent van de wereldwijde energiebehoefte voorzien.

Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling? 

Bij Witteveen+Bos bestrijden we klimaatverandering door onder andere onze kennis in te zetten op het gebied van duurzame energie. Van windmolenparken op zee tot gasloze woonwijken en betaalbare energie-opslag. De energietransitie is in volle gang en kenmerkt zich door complexe en grootschalige projecten. Witteveen+Bos helpt klanten bij het maken van kleine stappen en realistische transitiepaden voor de korte- en middellange termijn. In deze plannen wordt rekening gehouden met nieuwe innovaties en technieken, zodat die geadapteerd kunnen worden. Maar het blijft niet bij plannen; onze ingenieurs rekenen het allemaal door om van plan tot een haalbare zaak te komen.