Zonder risicobeheersing kunnen we niet bestaan

Medewerkersverhaal | Ruben Groeneveld

Ruben Groeneveld is bedrijfsjurist bij Witteveen+Bos. Risicobeheersing is een belangrijke taak van Ruben en zijn collega’s. Zonder doorwrochte contracten is het immers onmogelijk om ingenieurswerk aan te nemen.

Complexe wetgeving

‘Ik ben rechten gaan studeren omdat ik strafrecht interessant en spannend vond. Mijn pijlen waren toen nog op de advocatuur gericht. Gaandeweg mijn studie en na een stage bij een advocatenkantoor, werd het me duidelijk dat de advocatuur me minder aansprak dan gedacht. Ik wilde me breder oriënteren. Toen kwam een vacature van Witteveen+Bos op mijn pad. Als bedrijfsjurist houd ik me bezig met uiteenlopende onderwerpen, zoals contractenrecht en aanbestedingsrecht. Omdat we in toenemende mate te maken krijgen met complexe wetgeving, wordt ons werk steeds uitdagender.’

Enorme belangen

‘Aanbestedingsprocedures zijn aan de orde van de dag. Bijna alle grote opdrachten voor ingenieurs- en advieswerk in Nederland worden aanbesteed. Aan mij en mijn collega’s de taak om tijdens de formele vragenrondes – nota’s van inlichtingen – te onderhandelen met de aanbestedende dienst. Risicobeheersing is daarbij onze belangrijkste opgave. De belangen bij de bouw van nieuwe dijken, bruggen en kades zijn enorm. Zowel financieel als maatschappelijk. Als we onze aansprakelijkheid niet beperken, kan één miscalculatie het voortbestaan van onze onderneming in gevaar brengen. Terwijl ingenieursbureaus een vitaal onderdeel zijn van de samenleving.’

Nog diverser

‘Vanuit Witteveen+Bos heb ik de beroepsopleiding bedrijfsjuristen gevolgd. Een waardevolle aanvulling op mijn theoretische rechtenstudie. In de opleiding kwamen alle rechtsgebieden nog eens voorbij, maar dan vanuit het perspectief van een bedrijfsjurist. Mededingingsrecht heb ik op de universiteit bijvoorbeeld niet gevolgd. Daarbij komen vragen naar voren als: ‘als je wilt samenwerken met een concurrent, hoe beoordeel je dan of dat kan?’ Mede door deze opleiding en mijn bijdrage aan uiteenlopende projecten in Nederland ben ik goed ingewerkt. Inmiddels houd ik me ook bezig met internationale projecten. Private versus common law, zakelijke cultuurverschillen, commerciële versus publieke projecten: mijn werk is nu nóg diverser.’