We mogen trots zijn, Nederland is weer een stuk veiliger

Als specialist kustwaterbouw is Coen Kuiper (47) betrokken bij projecten waar water en land samenkomen. De afgelopen jaren was hij intensief betrokken bij de versterking van de Afsluitdijk. 

Van begin tot eind

‘Ik zeg altijd: mijn hobby is waterbouw en daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Een van de belangrijkste projecten waaraan ik de afgelopen jaren werkte is de versterking van de Afsluitdijk. Het bijzondere is dat ik bij alle fases betrokken was: de planvoorbereiding, de tender-, de ontwerp- én de uitvoeringsfase die nu op zijn einde loopt. Zoiets maak je niet vaak mee als ontwerper. Binnen dit project is mijn taak om ervoor te zorgen dat we uniform werken, dus op basis van dezelfde uitgangspunten, aanpak en ontwerpmethodes. In waterbouw is namelijk niet een oplossing goed, maar gaat het om een combinatie van factoren. Het is van belang dat iedereen dezelfde kant op kijkt.’

Aandacht voor mooie resultaten

‘Voor de versterking van de Afsluitdijk hebben we een speciaal betonblok ontworpen dat weerstand kan bieden aan golven die ontstaan tijdens een superstorm. De mooiste dag was de dag waarop een schaalmodel van dit blok alle testen doorstond in het lab in Delft. Ik kan me ook nog goed herinneren dat het eerste blok met een kraan op de Afsluitdijk werd geplaatst, dat was een mijlpaal. De Afsluitdijk is de laatste tijd ook veel in het nieuws geweest. Daarbij is de neiging in de media om te focussen op dingen die niet goed gaan. Voor de supermooie resultaten is soms te weinig aandacht, vind ik. Daarom zeg ik tegen mensen die ik een rondleiding geef op de dijk vaak: kijk rond en oordeel zelf. We mogen trots zijn op de toegepaste innovaties, Nederland is weer een stuk veiliger.’

Theorie én praktijk

‘Ik heb zeven jaar lang bij Deltares gewerkt, maar miste de praktijk en stapte in 2007 over naar Witteveen+Bos. Eenmaal met de voeten in de klei loop je regelmatig tegen het feit aan dat er nog veel onbekendheden zijn. Dus  toen de TU vroeg of ik een dag per week studenten wilde begeleiden en samen met hun onderzoek wil verrichten zei ik ‘ja’. De twee werelden versterken elkaar. Ik neem de kennisleemtes uit de praktijk mee naar de universiteit en gebruik de kennis opgedaan op de TU vervolgens weer in de praktijk. Naarmate je meer ervaring opdoet, krijg je bij Witteveen+Bos de kans om verschillende carrièrepaden te bewandelen. Ik heb ervoor gekozen om specialist te blijven. Dit is  voor mij de perfecte balans.’