• Opslag van schoonwater in de achterbanken

  • Met gebruik van 'Builiding with Nature' oplossingen

  • Met flexibel peilbeheer water verdelen

Zoetwateropslag in achteroevers

Nederland is rijk aan zoet water in onder andere het IJsselmeer en Markermeer. Bij een (te) hoog waterpeil wordt kostbaar zoet water afgevoerd naar zee, terwijl dit water best nodig zou kunnen zijn in tijden van schaarste.

Als antwoord hierop ontwikkelde Rijkswaterstaat samen met Deltares het concept ‘achteroevers’, waarbij met flexibel peilbeheer achter de dijk water slimmer in ruimte en tijd wordt verdeeld. Witteveen+Bos kreeg opdracht om te onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende waterpeilregimes op waterveiligheid, waterberging, waterkwaliteit, flora en fauna. Door het toepassen van Building with Nature-oplossingen is er meer ruimte gecreëerd voor water en natuur. Ook werden de omgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid verbeterd en zien we kansen voor andere functies zoals voedselproductie.

Deel deze pagina