Windpark Slufterdam

De opschaling en uitbreiding van het windpark Slufterdam is een gezamenlijk project van energieleveranciers Nuon en Eneco. In samenspraak met de klanten hebben we mogelijke manieren onderzocht om de Slufterdam en de North Sea Boulevard zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor het opwekken van windenergie, zonder negatieve gevolgen voor de recreatieve en industriële functies van het gebied.

Opschaling en uitbreiding van windpark Slufterdam

Binnen het project zijn drie scenario's met windturbines van verschillende groottes onderzocht. De bevindingen van een milieustudie en een businesscase hebben aangetoond dat de optimale configuratie van het windpark is gebaseerd op 14 moderne windturbines met een relatief hoge capaciteit in verhouding tot hun hoogte. Het gekozen ontwerp zorgt voor een minimale impact op de andere functies van het gebied: een openbaar strand, verschillende functies in de industriezone Maasvlakte II en een natuurgebied.

Het nieuwe windpark zal een totale capaciteit hebben van 3 tot 4 megawatt (MW), voldoende om elektriciteit te leveren aan circa. 47.000 huishoudens. Dit duurzame energieproject zal resulteren in een CO2-emissiereductie van ca. 2 megaton. Gedurende het hele project hebben we nauw overleg gepleegd met de bevoegde autoriteit en haar adviseurs. We hebben ook toezicht gehouden op verschillende externe specialisten en het externe veiligheidsrapport opgesteld. Witteveen+Bos ondersteunde de twee energiebedrijven bij het ontwikkelen van de plannen voor dit project en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Deel deze pagina