Westergouwe masterplan

Het project Westergouwe omvat de ontwikkeling van een nieuw woongebied ten westen van Gouda en ten noorden van Moordrecht. De locatie ligt 6,5 meter onder de zeespiegel en is daarmee een van de laagstgelegen gebieden van Nederland. Het project omvat de bouw van ongeveer 3.800 huizen en de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied met waterpartijen.

Veilige leefomgeving

Het nieuwe woongebied rondom Gouda en Moordrecht is ontwikkeld op een locatie die meerdere meters onder de zeespiegel ligt. De locatie is daarmee overstromingsgevoelig. Het toenemende risico van overstromingen in verband met klimaatverandering is uitgewerkt in een risicoanalyse. Om een veilige leefomgeving te garanderen zijn klimaatadaptatiestrategieën gedurende het hele project geïntegreerd.

In het project heeft Witteveen+Bos contractmanagement en ontwerpdiensten uitgevoerd. Daarnaast is advies over milieuaspecten gegeven en is een risicoanalyse uitgevoerd.

Deel deze pagina