WaardeVOL Brummen

Vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet zijn verschillende werkplaatsen georganiseerd om te oefenen met de implementatie van de Omgevingswet. Witteveen+Bos heeft één van deze werkplaatsen begeleid.
 

Voor het project WaardeVOL Brummen is verkend of het instrument Programma - een beleidsdocument - kan worden toegepast. WaardeVOL Brummen is een inrichtingsopgave waarin klimaatverandering, landbouwtransitie en de natuuropgave samenkomen. Provincie, gemeente en waterschap trekken hier samen op. Inwoners, (agrarische) bedrijven en NGO’s participeren in het proces.

In de werkplaats is een pressure cooker-aanpak gebruikt: in slechts drie dagen zijn de contouren waar een Programma aan moet voldoen, inzichtelijk gemaakt. Gezamenlijk hebben de Gemeente Brummen, BZK, VNG, Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Witteveen+Bos een stappenplan met bouwstenen (randvoorwaarden, maatregelen en governance) opgesteld.

Multisectoraal programma

De keuze viel op een multisectoraal programma waarbij de hoofdopgaven klimaat, landbouw en natuur volledig worden uitgewerkt. Ook is voldoende ruimte geboden voor aanvullende opgaven, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of stikstofproblematiek. Deze gekozen variant sluit goed aan bij de huidige projectdoelen, maar biedt ook ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke lessen zijn dat vanuit de huidige beleidsinstrumenten vaak een goede basis ligt voor de uitwerking van een Programma. Daarnaast vraagt de Omgevingswet om vergaande samenwerking tussen verschillende overheden, ook wel de één-overheidsgedachte genoemd. Dit wordt als een grote uitdaging gezien, maar gebleken is dat juist het Programma hiervoor veel mogelijkheden biedt. Tot slot helpt het concept van een werkplaats het denkproces en werken in de geest van de Omgevingswet vorm te geven. Het draagt bij aan een effectieve en evenwichtige ontwikkeling van het totale instrumentarium (Visie, Programma en Omgevingsplan). Door nu te experimenteren, gaat het straks makkelijker. We moeten toch aan de slag!
 

Deel deze pagina

Meer informatie?