UCAM Gent; hittegerelateerde gezondheidsrisico’s

Dampoort ligt dichtbij het centrum van Gent in België en is een gebied met een hoge dichtheid van gebouwen en beperkte aanwezigheid van groene ruimtes. Hierdoor is het gebied gevoelig voor warmterisico’s wat het welzijn van bewoners schaadt. Risico’s die door deze hitte-eilanden ontstaan zijn; hittestress, hittegerelateerde ziektes en vroegtijdige sterfte.

UCAM methode

Door klimaatverandering en verstedelijking zal het risico van hitte-eilanden in steden toenemen. In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Wageningen University en Researchcentrum (WUR) heeft Witteveen+Bos de UCAM-methode (Urban Climate beoordeling en beheer) ontwikkeld.

De methode kwantificeert de invloed van de wijkkenmerken op warmtegerelateerde gezondheidsrisico's. Bovendien berekent en brengt het de effecten van mitigerende maatregelen in kaart zodat deze eenvoudig in het ontwerpproces kunnen worden opgenomen. De UCAM-methode is toegepast om warmte (UHI) te bepalen aan de hand van gerelateerde gezondheidsrisico's. Daarnaast brengt het de effectiviteit van mogelijke maatregelen in kaart om een ​​aanvaardbaar risiconiveau te bereiken. Eén onderzoek richtte zich op het huidige risiconiveau in verschillende delen van Dampoort. De gegevens worden door de opdrachtgever gebruikt als voorwaarde in de volgende ontwerpstudie. Een tweede studie is uitgevoerd om de impact van een groot ontwikkelingsproject bij Dampoort te beoordelen.

Deel deze pagina