Verkenning mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater

Afvalwater bevat steeds meer geneesmiddelen. Door toiletbezoekjes komen medicijnresten in het afvalwater terecht. Het is door de groeiende en ouder wordende bevolking een toenemend probleem . Geneesmiddelen vormen een risico voor de Nederlandse wateren en daarmee ook voor onze bron van goed drinkwater. Verdergaande zuivering in de afvalwaterketen is noodzakelijk om de effecten van geneesmiddelen op het milieu te verminderen. In opdracht van STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, heeft Witteveen+Bos onderzoek uitgevoerd naar technologische oplossingen voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater.

Witteveen+Bos bracht voor dit onderzoek diverse aspecten in beeld die bepalend zijn voor de keuze van de technologie. . De onderzochte aspecten waren onder andere: chemicaliënverbruik, metabolietvorming, verwijderingsrendementen, de toepasbaarheid op praktijkschaal, uiteraard de kosten en de duurzaamheid per technologie. De duurzaamheid per techniek is in beeld gebracht doormiddel van energieverbruik, hulpstoffen en CO2-emissies. Deze criteria zijn relevant voor de uiteindelijke werking en selectie van technieken.

Op basis van deze studie blijkt dat een (combinatie van) ozon, granulair actief kool of poederkool technieken direct ingezet kunnen worden om geneesmiddelen uit afvalwater te verwijderen. Andere technieken hebben een langer ontwikkelingstraject nodig en zijn op de langere termijn inzetbaar. In dit onderzoek is expliciet aandacht geschonken aan duurzaamheidcriteria van technieken.

Met onze studieresultaten kunnen de Nederlandse waterschappen effectiever keuzes maken over de ontwikkelings- en investeringsrichting voor hun zuiveringen. Het afwegingskader bied een snelle mogelijkheid voor een eerste verkenning, waarna specifieke casussen in meer detail uitgewerkt kunnen worden.

Deel dit project