Snelfietsroute Den Bosch - Zaltbommel

Om fietsen te motiveren en files te verminderen moet de fietsverbinding tussen Zaltbommel en Den Bosch sneller, veiliger en zonder obstakels worden. Witteveen+Bos heeft hiervoor een trajectverkenning uitgevoerd  en een voorlopig ontwerp met kostenraming (SSK) gemaakt in een projectgroep met drie gemeentes en twee provincies.

De fietsroute Zaltbommel - Den Bosch is één van de belangrijkste snelfietsroutes in het netwerkprogramma van de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Met haar 16 kilometer lengte parallel aan de A2 is dit een uitgelezen kans voor bewoners van de regio en specifiek forenzen om vaker op de fiets te stappen in plaats van in de file op de A2 te staan. Het uiteindelijke ontwerp is een grotendeels vrijliggend fietspad in twee richtingen, van 4 meter breed, volgens de CROW-ontwerpwijzer fietsverkeer. Onderdeel van het ontwerp waren daarnaast verschillende fietsstraten en meerdere kunstwerken. Op de route heeft het fietsverkeer voorrang bij rotondes buiten de bebouwde kom om de fietsdoorstroming te bevorderen. Dit wijkt af van het landelijk beleid en vroeg om extra herkenbaarheidsmaatregelen voor het gemotoriseerd verkeer.

Witteveen+Bos leidde de ontwerpgroepen over trajectopties en ontwerpopties en vertaalde deze naar voorlopige ontwerpen. Van het geselecteerde ontwerp is een SSK kostenraming gemaakt. Bij het project waren drie wegbeheerders betrokken die elk hun eigen ontwerpvisies en materiaalkeuzes hadden, terwijl voor de route een consistente kwaliteit en wegbeeld van belang is. Door middel van samenwerking in projectgroepen is hier consistentie in gebracht. De fietsroute gaat deels door gebieden die aangewezen zijn als woningbouwlocatie of commerciële ontwikkellocatie waarvoor grondexploitaties opgesteld zijn. Doorsnijding vermindert de geraamde opbrengst. Hiervoor was goede samenwerking en afstemming met de betrokken gemeente benodigd.

Meer informatie?

Tessa Leferink

Adviseur Active Travel en duurzame mobiliteit