'Ruimte voor de Rivier' Deventer

In de afgelopen eeuwen hebben rivieren in Nederland minder ruimte gekregen. Door toenemende hoeveelheden regen- en smeltwater krijgen rivieren wel steeds meer water te verwerken. Hoge waterstanden en overstromingen zijn het gevolg. Extreem hoge rivierafvoeren in 1993 en 1995 waren de belangrijkste stimulans voor de Nederlandse regering om een uitgebreid nationaal plan met de titel ‘Ruimte voor de Rivier’ te ontwikkelen en uit te voeren. Het plan voorziet er in dat rivieren extreme hoeveelheden water kunnen opvangen zonder overstromingen. Veilig wonen en werken in de riviergebieden is hiermee gewaarborgd.

Nieuw concept overstromingsbeheer
Binnen het plan ‘Ruimte voor de Rivier’ krijgen de grote rivieren in Nederland op meer dan 30 locaties meer ruimte om extreme hoeveelheden water aan te kunnen. Er zijn maatregelen voor overstromingsbescherming gepland, ontworpen en gebouwd in combinatie met verbetering van de milieukwaliteit in het rivierengebied.

Witteveen+Bos is sinds 2006 bij 12 van deze projecten betrokken geweest. Bij het project in natuurgebied Avelingen is de implementatie van een nieuw secundair kanaal in de uiterwaarden gecreëerd.  Extra afvoercapaciteit is hier gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe havenfaciliteiten. In deze periode hebben we een volledig dienstenpakket voor het project Avelingen aangeboden. Startend met MEB in 2009 tot en met de supervisie van de werken in 2014.

Witteveen+Bos heeft de volgende dienten geleverd: planontwikkeling, milieueffectrapportage, engineering en ontwerp, vergunning en procedures, aanbestedingsdocumenten en toezicht op werken.

Deel deze pagina