Provinciaal Inpassingsplan voor een veilige N373

Om de verkeerssituatie langs de Drentse N373 veiliger te maken wil de provincie Drenthe een aantal kruisingen langs de Norgervaart aanpassen. De Norgervaart staat regionaal bekend als onveilig. Auto’s rijden relatief snel, wat gevaar oplevert voor overstekende fietsers. Naast de verkeersveiligheid waren ook de doorstroming en leefbaarheid rondom de N373 een probleem. Reden genoeg voor de provincie Drenthe om de provinciale weg te reconstrueren.

De plannen voor deze reconstructie waren echter in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de reconstructie mogelijk te maken is in overleg met de gemeenten Midden- Drenthe, Assen en Noordenveld besloten om een provinciaal inpassingsplan op te stellen. Met een inpassingsplan is het mogelijk om als provincie of Rijk het bestemmingsplan van een gemeente aan te passen.

Witteveen+Bos stelde voor dit project, in samenwerking met BügelHajema Adviseurs uit Assen, een provinciaal inpassingsplan (PIP) op en voerde alle benodigde milieu- en omgevingsonderzoeken uit die het inpassingsplan onderbouwen. Deze onderzoeken betroffen verkeer, ecologie, archeologie en cultuurhistorie, geluid, luchtkwaliteit, bodem, kabels en leidingen, water, externe veiligheid, Niet Gesprongen Explosieven en het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

De daadwerkelijke aanpak van de N373 begint naar verwachting in 2022.  

Deel dit project

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen