Pilootproef Ultrabasisch water

Op verzoek van onze klant hebben we een alternatieve beheersmaatregel ontwikkeld voor een oude stortplaats voor mineraal afval. Het betreft een historisch verontreinigde site, waar basisch percolaat met een pH-waarde >12 wordt opgevangen. Om te vermijden dat dit percolaat in Mountain Lake stroomt wordt het geneutraliseerd door toevoeging van zoutzuur (HCl). Echter vergt deze behandeling heel wat financiële middelen en onderhoud. Bovendien creeërt het een risico dat men in contact komt met chemicaliën.  

Passieve waterbehandeling mits cascadesysteem

In die optiek was onze klant op zoek naar een alternatieve (pseudo-)passieve behandelingsmethode, waarbij geen toevoeging van chemische reagentia vereist is. Witteveen+Bos stelde op basis van de bestaande literatuur een methode voor, waarbij de pH verlaagd wordt door het passief ingassen van CO2 in een cascadesysteem.  

Omdat dit proces uitgaat van complexe oplossingsevenwichten, voerden we in eerste instantie een reeks laboproeven uit in het Witteveen+Bos laboratorium in Steenokkerzeel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, ontwikkelden we vervolgens een pilootproef die ter plaatse ontplooid kon worden. 

Door deze stapsgewijze opschaling van de proefopstelling, zijn we in staat het experiment verder te optimaliseren, alsook eventuele problemen te identificeren voorafgaand aan een bijkomende investering van de pilootproef op de site.

Uitrol pilootproef Oostenrijkse stortplaats

Voor de eigenlijke pilootproef werd ter plaatse een constructie opgezet, waarbij het basisch eluaatwater over een serie van watervallen geleid werd. Uit de preliminaire resultaten blijkt immers dat het systeem in staat is effectieve pH-verlagingen te creëren van 11,5 tot 8,5. De pilootproef ter plaatste uitvoeren op middelgrootte schaal heeft twee voordelen:  

  • De pilootproef leunt op die manier zo dicht mogelijk aan bij een finaal ontwerp;

  • We kunnen garanderen dat de theoretische oplossing eveneens functionele resultaten kan opleveren.

Willen we deze proefopstelling op grotere schaal uitrollen en een realistisch alternatief ontwikkelen tegenover de huidige procedure, dan dient de efficiëntie van de proef verhoogd te worden door het water meerdere malen over de cascade te pompen. Het volume dat in de proef verwerkt werd, is immers nog te beperkt en wordt opgenomen in een volgende fase van het project. 

Dergelijk succesvolle implementatie van de proef sluit het gebruik van chemische reagens uit. Bovendien toont dit project aan dat Witteveen+Bos meedenkt met klanten om robuuste, duurzame en kostenefficiënte oplossingen te ontwikkelen.

Meer informatie

Samuel Van Herreweghe

PMC-leider Soil and Groundwater