Perspectieven elektriciteit uit water

STOWA, Rijkswaterstaat en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat willen de technische mogelijkheden van het watersysteem en de nieuwe rol van de waterbeheerders optimaal inzetten. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven ontplooid voor de winning van elektriciteit uit water. Veel van deze technieken hebben een innovatief karakter en worden nog niet op grote schaal in Nederland toegepast.

In het rapport Perspectieven elektriciteit uit water is een verbeterde en geactualiseerde inschatting gemaakt van het realistisch potentieel van elektriciteit uit water. Het rapport geeft inzicht in het potentieel en geeft perspectieven aan waterbeheerders hoe zij de realisatie van dit potentieel kunnen bevorderen.

Samenwerking met CE Delft

Voor dit project werkte Witteveen+Bos samen met CE Delft. CE Delft focuste op de kostprijsontwikkeling van technieken. Witteveen+Bos beschouwde de aspecten van de technieken, zoals de techniek en inpasbaarheid, en maakte de potentieel inschatting. De beschouwde technieken zijn waterkracht, getijdenenergie, golfenergie, energie uit zoet-zout verschillen en drijvende zonnepanelen.

Omdat veel van de technieken nog niet op grote schaal toegepast, zijn er weinig gegevens over de kostprijsontwikkeling en het economisch potentieel van de techniek. Dat maakt de inschatting lastig. Op basis van de huidige gegevens zijn potentieelinschattingen gemaakt, die in het rapport zijn toegelicht met de genomen aannames. Deze kunnen bij voortschrijdend inzicht eenvoudig aangepast worden.

Meer informatie?

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen