Onderzoek ecosysteemgerichte adaptatie Nur-Sultan

Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan die voorheen bekend was als Astana, ontwikkelt zich snel en kent relatief extreme continentale klimaatomstandigheden. 's Winters krijgt de stad met extreme kou te maken en in de zomer komen er hoge temperaturen en droogte voor. Zowel tijdens extreme neerslaggebeurtenissen als tijdens het smeltseizoen vinden plaatselijke overstromingen plaats. Naar verwachting zal klimaatverandering de blootstelling aan hitte, droogte en extreme neerslag doen toenemen.

Dit kan zelfs worden versneld door de verstedelijking en verdichting van de stad die al gaande zijn. Het aanpassen van de stad aan de nieuwe omstandigheden is nodig om met deze nieuwe uitdagingen om te kunnen gaan. De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) heeft een team van internationale adviseurs opgericht om ecosysteemgerichte adaptatiemaatregelen te ontwikkelen om klimaatrisico's in Nur-Sultan te beperken. 

Onderzoek en training

Deltares, het Nederlands instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en Witteveen+Bos hebben samengewerkt om een pre-haalbaarheidsstudie naar de implementatie van ecosysteemgerichte adaptatiemaatregelen in een representatief proefgebied in Nur-Sultan te ontwikkelen. Voor lokale stakeholders, waaronder overheidsambtenaren, is een driedaagse online training gegeven over stedelijke weerbaarheid, nature-based solutions en hoe daarvoor kan worden gepland. Deze training werd ondersteund met een web-based toolbox voor planningshulp, aangepast op het proefgebied. Door Witteveen+Bos zijn de ecosysteemgerichte maatregelen verder ontwikkeld op technisch vlak en geïntegreerd in het proefgebied, rekening houdend met de lokale omstandigheden en voorwaarden. Voorbeelden van maatregelen onder andere gericht om CO2-emissies te beperken, zijn:

  • wadi's;
  • het toevoegen van bomen;
  • groene daken;
  • vijvers;
  • waterpleinen;
  • het richten op beperking van overstromingen;
  • het beperken van droogte en hittestress;
  • het tijdelijk opslaan van sneeuw.

 

Ook heeft Witteveen+Bos kostenramingen geleverd naast en een stakeholderanalyse ter ondersteuning van de verdere realisatie van dit project.