Verkennend mobiliteitsonderzoek brengt verkeersdrukte op R8 in kaart

De regio Kortrijk is in volle expansie. Zo werd er reeds heel wat geïnvesteerd in ruimtelijke ontwikkelingen en bijhorende weginfrastructuur. Ook in de toekomst is het doel van de stad te blijven groeien. Denk hierbij o.a. aan nieuwe wijkontwikkelingen, KMO-zones, de bouw van nieuwe winkelcentra, de uitbreiding van het wegennet, het verbeteren van het openbaar vervoer, de bouw van een nieuw voetbalstadion,…

 

Kortrijk kreunt onder toenemende verkeersdruk

Deze investeringen genereren vandaag al extra verkeersdruk op en rond de R8 in Kortrijk. Om ook in de toekomst de verkeersdrukte te kunnen behappen, voert Witteveen+Bos een verkennend mobiliteitsonderzoek uit, in samenwerking met Transport & Mobility Leuven. Dit in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het is onze doelstelling om hierin alle mogelijke opties in kaart te brengen, die kunnen bijdragen aan een duurzame oplossing. In ons advies houden we rekening met de bestaande omgevingsfactoren, de modal shift, alsook de toekomstige ontwikkelingsplannen.

Doordachte aanpak levert diverse scenario’s met of zonder sluiting van de ring R8

Om een vlotte doorstroom in deze regio te kunnen garanderen brengt Witteveen+Bos in eerste instantie de huidige verkeersstromen in kaart aan de hand van uitgebreide cameratellingen. Om onze analyse te vervolledigen, kwantificeren we de impact van alle ontwikkelingen in de verkeerswisselaars Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid, Aalbeke en op de stadsring R8. We doen dit met state-of-the-art verkeersmodellen (microsimulaties VISSIM).

De output van dit onderzoek biedt ons de mogelijkheid om diverse verkeerssimulaties te maken. Hierbij is het essentieel om de haalbaarheid ervan nauwgezet af te toetsen met de realiteit. Heel concreet bestuderen we onderstaande hoofdscenario’s:

  • Aanpassing verkeerswisselaars indien de Ring rond Kortrijk niet gesloten wordt
  • Aanpassing verkeerswisselaars indien de R8 rond Kortrijk wel gesloten wordt

Onderbouwd plan met gerichte optimalisaties

Uiteraard houden we in beide opties rekening met de impact van de totale kosten, het gebruik van ruimte en de verkeersveiligheid voor alle omwonenden en gebruikers. Zo schetsen we alle voor- en nadelen, opdat we een goed onderbouwd en duurzaam voorstel kunnen voorleggen.

 

Complexe projecten vragen eenduidige projectcommunicatie

Witteveen+Bos is expert binnen het vakgebied infrastructuur en mobiliteit. In die optiek is het voor ons een evidentie dat we duidelijk en transparant communiceren, doorheen elke fase van het traject. En dat naar alle betrokken partners.

Heb je vragen over dit project? Of start je zelf binnenkort een uitdagend project binnen dit domein? Aarzel niet ons te contacteren.

Meer informatie?

Kristof Myncke

PMC-leider Infrastructural Development and Management