Landelijke hittekaart toont gevoelstemperatuur op zomerse dag

Het klimaat verandert en hittegolven komen vaker voor. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen zoals hittestress, hitte gerelateerde ziektes en vroegtijdige sterfte. Een hittekaart helpt bij het in beeld brengen van de hete plekken. De kaart toont voor heel Nederland de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden afgesproken om hete plekken in kaart te brengen met een stresstest. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wilde in navolging hiervan een kaart ontwikkelen die de gevoelstemperatuur weergeeft voor Nederland. In tegenstelling tot luchttemperatuur is gevoelstemperatuur een goede indicator voor hittestress. Deze kan gebruikt worden in risicodialogen over ruimtelijke adaptatie. Daarom heeft Witteveen+Bos een hittekaart gemaakt die voor heel Nederland op lokale schaal de gevoelstemperatuur weergeeft.

Witteveen+Bos berekende een hittekaart voor Nederland die de lokale gevoelstemperatuur weergeeft op een hete zomerdag. Dit wordt ook wel de fysiologisch equivalente temperatuur (PET) of gevoelstemperatuur genoemd. Wageningen University & Research (WUR) valideerde vervolgens de kaart. De landelijke hittekaart is gepubliceerd op Klimaateffectatlas.nl en voor iedereen beschikbaar. Daar  zijn ook andere kaarten te vinden die een indruk geven van de dreiging van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte als gevolg van klimaatverandering.

Verificatie van de methode

Wageningen University & Research ontwikkelde de methode voor de gestandaardiseerde hittekaart PET. De complexe methode liet ruimte voor interpretatie met grote impact op de hittekaart. Eén van de grote uitdagingen in het project was het helder maken en eenduidig vastleggen van het algoritme. In nauwe samenwerking met Wageningen University & Research in de uitwerking en door het vastleggen van de methode is een reproduceerbare hittekaart van hoge kwaliteit ontwikkeld.

Berekening voor heel Nederland

Het berekenen van de gevoelstemperatuur per vierkante meter voor heel Nederland was een uitdaging vanwege de omvang van de data die daarvoor is verzameld en vanwege de benodigde rekencapaciteit. We optimaliseerden de rekenmethode om de berekening te versnellen en hebben  ons rekencluster ingezet om parallel te kunnen rekenen.

Validatie van de resultaten

De rekenmethode voor de hittekaart PET was initieel gevalideerd met meetgegevens in   Wageningen. Om de kwaliteit van de landelijke kaart te waarborgen is de kaart ook in Amsterdam, Rotterdam en op andere plekken in Nederland steekproefsgewijs gevalideerd door Wageningen University & Research. Op basis hiervan hebben we samen de rekenmethode verbeterd, bijvoorbeeld de berekening van windreductie. Hierdoor ontstaan zeer betrouwbare resultaten. Wil je meer weten hierover? Lees dan ook eens Check die koele plek in Amsterdam of bekijk onze digitale dienst Hittestresskaart.

Deel dit project

Meer informatie?