Kunstmatige eilanden: Pantai Maju dan Pantai Kita

Land creëren uit water is iets wat wij Nederlanders al eeuwenlang doen, en met succes. Witteveen+Bos is sinds 1987 betrokken bij landaanwinningsprojecten voor Pantai Indah Kapuk, Kapuk Naga Indah en Tangerang International City. Deze omvatten onder meer de aanleg van tien kunstmatige eilanden, vlak voor de kust van Jakarta. De stad groeit uit haar huidige voegen en wil uitbreiden naar het noorden, de Javazee in.

Twee van de geplande eilanden zijn 'Pantai Maju’ en ‘Pantai Kita' (grofweg vertaald als 'Golf-eiland’ en ‘Riverwalk-eiland'). De eilanden stelden de ontwikkelaars wel voor een uitdaging: ze bestaan uit offshore polders die werden drooggelegd op extreem zachte grond van zo'n tien meter diep. Bij de stabiliteitsberekeningen, een belangrijk onderdeel van zowel de ontwerp- als de realisatiefase, moesten deze omstandigheden goed in acht worden genomen. De bouwmethoden werden erop afgestemd en het was cruciaal dat de werkelijke omstandigheden ter plekke werden geverifieerd.

85.000 mensen op extreem zachte grond

Als onderdeel van het landinrichtingsproject Kapuk Naga Indah is in 2012 begonnen met de landaanwinning voor Pantai Maju ('Golf-eiland'). Voor dit eiland, waarvan het zuidelijke deel als woongebied is aangewezen, maakten onze experts zowel het conceptuele als het detailontwerp. Het waterbeheersysteem van het drooggelegde gebied werd ontworpen in nauwe samenwerking met onze experts in waterbeheer, geotechniek en kustbeheer. Voor de afwateringsinstallaties stelden we een gedetailleerd bouwkundig ontwerp op, inclusief de aanleg van gemalen (civiele werken, mechanica, elektriciteit en automatisering). Met de bouw van zeeweringen en gemalen werd een uniek poldersysteem onder zeeniveau gerealiseerd, waar de 85.000 bewoners van het eiland veilig kunnen wonen – ondanks de extreem zachte grond, de verwachte gevolgen van klimaatverandering en problemen als gevolg van bodemdaling.

Toen het zuidelijke deel van het eiland was afgebouwd, gingen de werkzaamheden voor het noordelijke deel (waaronder een golfbaan) van start. Om een samenhangend poldersysteem te realiseren, moesten we het ontwerp voor het waterbeheersysteem valideren ten opzichte van het bestaande ontwerp voor het totale systeem. Daarnaast hielpen onze experts de klant bij de interpretatie van langetermijnmetingen die op het eiland waren uitgevoerd om de veranderingen in het maaiveld te monitoren.

In 2014 ging de landaanwinning voor het tweede eiland ('Riverwalk-eiland') van start. We stelden het conceptuele en het detailontwerp op en hebben de klant tot aan het einde van de werkzaamheden in 2018 bijgestaan met technische ondersteuning. In 2020 volgden het waterbeheersysteem en de infrastructuur voor het drooggelegde gebied, waarvoor we een gedetailleerd bouwkundig ontwerp voor de afwateringsinstallaties opstelden, inclusief de aanleg van gemalen (civiele werken, mechanica, elektriciteit en automatisering). Inmiddels is de ontwikkeling van dit eiland halverwege.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers